Prijavljivanje

updateDNSServers

Ovaj metod menja DNS servere za dati domen.

Sintaksa

status = updateDNSServers(username, password, [customer_number,] domain, nameservers)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga u kome se domen nalazi. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
domain
string
Domen za koji se vrši izmena.
nameservers
string[]
Spisak DNS servera na koje se vrši izmena. Najmanje dva moraju biti navedena.