Prijavljivanje

transferDomain

Ovaj metod pokreće transfer domena ka Loopii iz postojećeg Loopia naloga.

Imajte u vidu da za određene TLD-ove plaća taksa za transfer domena. Ovde možete pogledati detaljni cenovnik.

Sintaksa

status = transferDomain(username, password, [customer_number,] domain, auth_code)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga u kome se domen nalazi. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
domain
string
Domen za koji se vrši transfer.
auth_code
string
Autorizacioni kod (auth code) od prethodnog registra.