Prijavljivanje

Kodiranje karaktera

Sve unose bi trebalo kodirati u UTF-8.