Prijavljivanje

contact

Struktura podataka koja opisuje kontakt koji se može koristiti kao vlasnik, administrativni kontakt ili kontakt za račune za domene.

Vrsta podatka

struct. Vrednost svakog polja pripada vrsti podatka string.

Polje

firstname
string
Ime kontakt osobe.
lastname
string
Prezime kontakt osobe.
customer_type
customer_type
Tip korisnika.
jmbg
string
Jedinstveni matični broj građana, ostaviti prazno ukoliko je pravno lice u pitanju (13 cifara).
pib
string
Poreski identifikacioni broj, ostaviti prazno ukoliko je fizičko lice u pitanju (9 cifara).
mbr
string
Matični broj privrednog subjekta, ostaviti prazno ukoliko je fizičko lice u pitanju (8 cifara).
company
string
Preduzeće kontakt osobe, ostaviti prazno ukoliko je fizičko lice u pitanju.
street
string
Prva linija adrese za kontakt.
street2
string
Druga linije adrese za kontakt.
zip
string
Poštanski broj.
city
string
Grad.
country_iso2
string
Skraćenica za državu, dvoslovna ISO3166-1 npr (RS za Srbiju).
phone
string
Kontakt telefon u formatu 021-123123.
cell
string
Broj mobilnog telefona, u istom formatu kao i broj telefona.
fax
string
Broj faksa, u istom formatu kao broj telefona.
email
string
Kontakt e-mail.