Prijavljivanje

Ograničenja

Možete imati najviše 60 zahteva u periodu od jednog minuta prema LoopiaAPI. Od toga, najviše 15 zahteva mogu biti pretrage domena. Takođe, distributeri mogu napraviti najviše 15 registracija domena na sat uz direktnu aktivaciju.