Prijavljivanje

Kreiranje naloga i registracija domena

Primer prikazuje kako se distributer, koristeći Python, povezuje na naš XML-RPC server, kreira hosting nalog i registruje domen.

Imajte u vidu da, zbog jasnijeg prikaza, primer ne sadrži upravljanje greškama.

Primer

Ispod se nalazi kod za navedeni primer.

 
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import calendar
import sys
import time
import xmlrpclib

def main():
  global_username = 'YOUR_USERNAME'
  global_password = 'YOUR_PASSWORD'
  global_domain_server_url = \
    'https://api.loopia.se/RPCSERV' 

  domain = 'anders-via-python-%s.se' % \
    calendar.timegm(time.gmtime())

  contact = {'firstname' : 'Anders',
      'lastname' : 'Andersson',
      'company' : 'Loopia AB',
      'street' : 'Kopparlundsvägen 7B',
      'street2' : '',
      'zip' : '72130',
      'city' : 'Västerås',
      'country_iso2' : 'se',
      'orgno' : '556633-9304',
      'phone' : '021-128222',
      'cell' : '',
      'fax' : '',
      'email' : 'info@loopia.se'}

  client = xmlrpclib.ServerProxy(uri =
    global_domain_server_url, encoding = 'utf-8')

  response = client.createNewAccount(global_username,
	global_password, domain, contact, False, False,
	True, 'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', True)
 
  print 'Account created: %s\n' % response

if __name__ == '__main__':
  main()