Prijavljivanje

Server i provera identiteta

Kako biste koristili LoopiaAPI morate kreirati API korisnika. To možete uraditi u Loopia kontrol panelu ili distributerskoj zoni u delu Podešavanja nalogaLoopiaAPI.

Server

LoopiaAPI se pristupa putem XML-RPC povezujući se na https://api.loopia.rs/RPCSERV.

Provera identiteta

Provera identiteta se vrši slanjem korisničkog imena i lozinke za LoopiaAPI kao prvim parametrom poziva metode. Za više informacija konsultujte dokumentaciju za svaku pojedinačnu metodu.