Prijavljivanje

getUnpaidInvoices

Ovaj metod vraća sve neplaćene račune za pojedinačni nalog. Pogledajte takođe getInvoice.

Sintaksa

invoice_obj[] = getInvoice(username, password [, customer_number], with_vat)

Povratna vrednost

invoice_obj[], metod vraća niz invoice_obj u kome pojedinačna struktura podataka odgovara neplaćenom računu.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
with_vat
boolean
1 ukoliko je u iznos uključen PDV, 0 u suprotnom.