Prijavljivanje

getUnpaidInvoices

Ovaj metod vraća sve neplaćene račune za pojedinačni nalog. Pogledajte takođe getInvoice.

Sintaksa

invoice_obj[] = getInvoice(username, password, with_vat)

Povratna vrednost

invoice_obj[], metod vraća niz invoice_obj u kome pojedinačna struktura podataka odgovara neplaćenom računu.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
with_vat
boolean
1 ukoliko je u iznos uključen PDV, 0 u suprotnom.