Prijavljivanje

getSubdomains

Ovaj metod vraća listu svih poddomena u okviru datog domena.

Sintaksa

subdomain[] = getSubdomains(username, password, domain)

Povratna vrednost

string[], vraća niz grupa podataka od kojih svaka odgovara pojedinačnom poddomenu.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
domain
string
Domen za koji su vezani traženi poddomeni.