Prijavljivanje

transferCredits

Ovaj metod prenosi LoopiaPrePaid kredite sa jednog naloga na drugi.

Sintaksa

status = transferCredits(username, password, sender_username, sender_password, recipient_username, recipient_password, amount)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
sender_username
string
Korisničko ime za nalog sa koga se šalje.
sender_password
string
Lozinka za nalog sa kog se šalje.
recipient_username
string
Korisničko ime za nalog koji prima.
recipient_password
string
Lozinka za nalog koji prima.
amount
double
Iznos LoopiaPrePaid kredita koji se prenosi.