Prijavljivanje

Uslovi online plaćanja

Politika privatnosti

U ime Loopia d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Loopia d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita podataka

Prilikom unosa podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Loopia doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Konverzija sredstava

Sva plaćanja se obavljaju u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama čiji su izdavaioci strane banke, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u Evro (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.


 

Online payment terms

Privacy policy

On behalf of Loopia doo, we commit to protect the privacy of all our customers. Loopia doo collects only necessary customer data required for basic business operations, providing quality service and user informing in accordance with good business practices. We give all our customers the ability to choose, including the option to decide whether they want or not to be deleted from the mailing lists used for marketing campaigns.

All customer information is strictly kept and is only available to employees whose duties require access to customer info. All Loopia employees are responsible for respecting the privacy principles.

Data protection

When entering payment card information, confidential information is transmitted through a public network in a protected (encrypted) form using the SSL protocol and the PKI system, as well as the state-of-the-art cryptographic technology.

Data protection during the purchase is guaranteed by the payment card processor, Banca Intesa ad Beograd, and the complete payment process is carried out on the bank's pages. No information about the payment card is available to our system at any moment.

Refunds

In the case of a refund to a customer who has previously paid the invoice using card payment, in part or in full and regardless of the reason for the return, Loopia doo is obliged to make a refund solely through VISA, EC / MC and Maestro payment methods, which means that, at the request of the seller, the bank shall make a refund to the account of the card user.

Currency conversion statement

All payments will be effected in Serbian currency - dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.