Prijavljivanje

Vaši lični podaci i kako se odnosimo prema njima

Vaši lični podaci su podaci koje prikupljamo i čuvamo o Vama i načinu na koji koristite naše usluge, a koji Vas direktno ili indirektno identifikuju. Ove podatke koristimo kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo, unapredili naše usluge ili Vam prikazali ponude koje odgovaraju Vašim potrebama.

Informacije koje možete naći ispod su sažetak načina na koji prikupljamo i upravljamo Vašim podacima, a u skladu sa uredbom General Data Protection Regulation (GDPR).

Vrste ličnih podataka koje prikupljamo

Kontakt informacije

Kada postanete Loopia klijent, prikupljamo sledeće Vaše informacije:
Ime, adresu, e-mail adresu, telefon i JMBG.

Informacije o uslugama koje koristite

Takođe, čuvamo podatke o tome koje naše usluge ste naručili i koristite, kao i to kako ih koristite.

Korespondencija sa tehničkom podrškom

Prikupljamo podatke koje nam pružate u korespodenciji sa Loopia tehničkom podrškom, kako bismo mogli da Vam pomognemo u konkretnom slučaju.


Kako prikupljamo lične podatke

Prikupljamo i obrađujemo podatke koje...

 • ...sami unesete kada postanete naš klijent.
 • ...sami podelite sa nama kada kontaktirate našu tehničku podršku putem e-maila ili telefonom.
 • ...sistemi kreiraju kada koristite naše usluge - na primer, kada posetite naš sajt ili se prijavite u kontrol panel.
 • ...dobijamo od drugih izvora - kao na primer od banke koja vrši obradu plaćanja.
 • ...prikupljamo iz kolačića koji sadrže informacije o Vašem pregledaču.

Tačne vrste informacija koje prikupljamo o Vama zavise od vrste usluga koje koristite kod nas.


Kako koristimo lične podatke

Da bismo uopšte mogli da obrađujemo Vaše podatke, neki od navedenih zakonskih osnova mora biti ispunjen:

 • Da su podaci neophodni za uspostavljanje ugovorne obaveze.
 • Da su podaci neophodni kako bi Loopia ispunila zakonski propisane obaveze.
 • Da je obrada podataka u interesu i Vas i Loopie.
 • Da imamo Vašu saglasnost za konkretnu obradu datih podataka.

Kako bismo Vam pružili naše usluge, potrebno je da obradimo Vaše podatke. Ispod možete naći informacije o tome za šta sve koristimo Vaše podatke, kao i zakonsku osnovu po kojoj to radimo.

Pružanje usluga

Obrađujemo lične podatke kako bismo Vas identifikovali kao klijenta, te pripremili i isporučili usluge koje ste naručili ili na koje ste se pretplatili. Takođe, to radimo i kako bismo mogli da obrađujemo račune i plaćanja za usluge koje koristite.

Zakonski osnov: neophodno za ispunjenje ugovornih uslova.

Komunikacija i podrška

Moguće je da ćemo koristiti lične informacije iz prethodnih komunikacija sa Vama kako bismo Vam pružili adekvatniju pomoć i podršku.

Koristimo Vaše kontakt informacije i informacije o servisima i uslugama koje koristite kao osnovu za izdavanje računa, slanje obaveštenja o uslugama, slanje važnih informacija, kao i ponuda i saveta o korišćenju naših servisa.

Zakonski osnov: legitimni interes, saglasnost i neophodnost radi ispunjenja ugovorenih uslova korišćenja.

Razvoj naših usluga i proizvoda

Obrađujemo podatke na osnovu Vašeg korišćenja naših usluga, kao i na osnovu Vaše komunikacije sa nama kako bismo, na osnovu toga, unapredili usluge i proizvode.

Zakonski osnov: legitimni interes i saglasnost.

Marketing

Obrađujemo lične podatke o vrsti usluga i servisa koje koristite, kao i to kako ih koristite, kako bismo Vam ponudili relevantne proizvode, prema Vašim potrebama.

Zakonski osnov: legitimni interes i saglasnost.

Bezbednost i sprečavanje zloupotreba

Obrađujemo lične podatke kako bismo otkrili i sprečili sledeće akcije prema Vašim servisima, kao i našoj mreži:

 • zloupotrebu
 • pokušaje upada
 • napade virusima ili DDOS napade
 • kršenje zakona
 • kršenje uslova korišćenja

Zakonski osnov: neophodno za ispunjenje ugovornih uslova, zakonske obaveze.

Regulatorne obaveze

Lične podatke obrađujemo i radi ispunjenja zakonskih obaveza.

Zakonski osnov: zakonska obaveza.


Koliko dugo čuvamo lične podatke

Lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko traje dokumentovana svrha obrade podataka. Kontaktirajte lice zaduženo za zaštitu podataka za više informacija.


Sa kim delimo lične podatke

Partneri i podizvođači

Loopia ima sporazume sa svojim direktnim partnerima, od kojih je najvažnija Loopia AB. Loopia AB, kao naša matična kompanija ima sporazume sa svim partnerima i podizvođačima unutar EU, a standardne EU ugovorne klauzule sa svima onima van EU. Sporazumi regulišu koja vrsta ličnih podataka se obrađuje, razlog obrade podataka, kako se lični podaci štite i koliko dugo je moguća njihova obrada. Sporazumi takođe sadrže instrukcije rukovaoca prema onima koji podatke obrađuju o načinu na koji podaci smeju biti obrađivani.

Molimo obratite pažnju da se tačka 4.1 aneksa Loopia uslova korišćenja takođe primenjuje na transfere u treće zemlje.

Težimo da nikada ne delimo više od apsolutno neophodnih podataka svakom od partnera.

Primenjujemo odgovarajuće zaštitne mere kako bi se osiguralo da se sa Vašim ličnim podacima postupa u skladu sa važećim zakonima u pogledu bezbednosti i privatnosti. Iste zahteve postavljamo i našim podizvođačima.

Loopia ažurira listu promenama uslova pristupa ličnim podacima, kada su takve promene planirane. Promene se uključuju u ove liste najmanje mesec dana pre sprovođenja.

Za sledeće potrebe možemo podeliti određene podatke sa pomenutim partnerima i podizvođačima.


Marketing i analitika

Partner Lični podaci koji se dele i zbog čega
Loopia Group AB Analiza Loopia baze klijenata za potrebe marketinga.
Exponea Podaci kolačića za praćenje i analizu poseta i naručivanja na Loopia sajtovima, kao i kontakt informacije za npr. slanje newsletter-a.
Google Analitika podataka putem kolačića trećih strana i pseudonimiziranih email adresa i pseudonimiziranih brojeva telefona za potrebe marketinga i veb analitike radi unapređenja naših usluga. Upravljanje podacima o kontaktima sa kupcima, informacije o nalozima i i računima putem Google G Suite paketa (Drive, Docs, Sheets) za potrebe razvoja proizvoda.
Hevo Data Kontakt informacije, informacije o nalogu i informacije o plaćanjima za prenos podataka radi analitičke obrade u Google BigQuery.
Facebook Analiza podataka putem spoljašnjih kolačića i pseudonimizovanih email adresa za potrebe marketinga.
Trustpilot Podaci o porudžbinama potrebni za verifikovane recenzije Loopia proizvoda.
Fullstory Analiza podataka putem spoljašnjih kolačića za potrebe marketinga i web analitike radi unapređenja naših usluga.

Za potrebe pružanja naručenih usluga

Partner Lični podaci koji se dele i zbog čega
Ascio Podaci potrebni za registraciju, upravljanje, obnovu i nadgledanje domena (dodatno uz one domene za koje je Loopia ovlašćeni registrar: .RS, .SE, .NU i .EU).
Google Upravljanje podacima o kontaktima sa kupcima, informacije o nalozima i i računima putem Google G Suite paketa (Drive, Docs, Sheets) i služe kao osnova za rešavanje problema, upravljanje servisima i koordinaciju poslova zaštite.
Loopia AB Loopia koristi resurse i hosting infrastrukturu naše matične kompanije Loopia AB u Švedskoj. Loopia AB ima pristup korisničkim podacima kroz produkciono i razvojno okruženje hosting sistema za potrebe pružanja usluga, tehničke podrške, održavanja i razvoja servisa. Vaše podatke može deliti sa partnerskim firmama, koje omogućavaju pružanje usluga koje koristite.
RNIDS Podaci potrebni za registraciju, upravljanje i produženje svih nacionalnih domena Republike Srbije.
OpenSRS Podaci potrebni za registraciju, upravljanje, obnovu i nadgledanje domena (dodatno uz one domene za koje je Loopia ovlašćeni registrar: .RS, .SE, .NU i .EU).
rankingCoach GmbH Podaci potrebni za konfigurisanje i upravljanje LoopiaSEO i LoopiaListings alatima kod ranking Coach-a.
Websupport S.R.O Podaci potrebni našoj sestrinskoj kompaniji u Slovačkoj, kako bi mogla da pruži uslugu izdavanja računa i plaćanja usluga koje koristite, kao i da pruži VPS uslugu. Deo našeg razvojnog tima se nalazi tamo i može imati pristup pojedinim podacima klijenata za potrebe razvoja usluga.

Za potrebe naplate naših usluga

Partner Lični podaci koji se dele i zbog čega
Banka Intesa, Unicredit banka, Raiffeisen banka Podaci u vezi platnih transakcija

Drugo

Partner Lični podaci koji se dele i zbog čega
Atlassian Jira i Confluence koristimo za razvoj proizvoda i interno deljenje znanja.
Slack Podaci potrebni za internu komunikaciju u okviru Loopia Grupe kako bismo omogućili rešavanje problema i pružanje usluga. Ovo uključuje informacije o kontaktima, tehničke meta podatke klijenata, podatke o računima, informacije o korisničkoj podršci i unose u tehničkim zapisima.
Websupport S.R.O Podaci potrebni našoj sestrinskoj kompaniji u Slovačkoj kako bi omogućila i upravljala internim korišćenjem Slack komunikacione platforme. Ovo uključuje sve Slack komunikacije radi čuvanja i prenosivosti podataka.
PerformIQ Podaci potrebni za usluge podrške pošto konsultante našeg tima podrške angažujemo putem PerformIQ.
Spoljni saradnici Podaci potrebni za usluge eksternih konsultanata.
Pipedrive CRM alat u kome se obrađuju korisničke informacija i istorija kupovina radi pružanja usluga podrške.
Monarx Inc Fajlovi otpremljeni od strane korisnika se kontinuirano skeniraju radi pronalaženja sigurnosnih propusta i malicioznog softvera.

Nadležni organi

Od nas se može zahtevati deljenje pojedinih ličnih podataka po važećem zakonu, a prema nalogu nadležnih organa.


Kako čuvamo Vaše lične podatke

Koristimo industrijske strandarde za čuvanje, obradu i prenos osetljivih ličnih informacija kao što su lični podaci i lozinke. Primer standarda su SSL/TLS, PGP i jednosmerni hash algoritmi.

Zaštita se primenjuje uz sistematske, organizacione i tehničke mere koje obezbeđuju intergritet, poverljivost i pristupačnost.

Primenjujemo politike zaštite i sigurnosne mere kod:

 • informacione bezbednosti
 • upravljanja incidentima
 • analize rizika
 • ažuriranja softvera
 • bezbedne konfiguracije i upravljanja uređajima
 • kancelarija i data centara
 • razvoja softvera
 • obuke i treninga

Zaposleni u Loopii su obavezani ugovorima o poverljivosti podataka i obrađuju podatke isključivo prema zahtevima specifičnih zadataka.


Vi kontrolišete Vaše lične podatke

Vi kontrolišete svoje lične podatke, što znači da odlučujete o tome koje podatke želite da date i koju vrstu obrade podataka dozvoljavate. Možete opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku.

Ipak, potrebni su nam neki Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo tražene usluge. Ukoliko odlučite da opozovete saglasnost, ovo može značiti da nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo sve tražene usluge.

Saznajte više o pravima koja imate u vezi sa Vašim ličnim podacima »


Vaši i lični podaci Vaših korisnika kada je Loopia obrađivač ličnih podataka

U slučaju kada ste Vi rukovalac podataka i kada je Loopia obrađivač podataka, obrada ličnih podataka Vaših korisnika je regulisana Aneksom A naših uslova korišćenja Sporazum o obradi podataka. Ovo važi, na primer, ukoliko imate internet prodavnicu kod Loopie, kod koje se porudžbine Vaših klijenata čuvaju i obrađuju na našim serverima, zatim za email naloge koje imate kod nas ili za podatke koje čuvate u bazama podataka smeštenim kod nas.


Kako obrađujemo Vaše lične podatke kada više niste naš korisnik

Kada obrišete nalog kod nas, uklonićemo sve Vaše lične podatke svuda gde ne postoji zakonska osnova za dalju obradu. Takođe obaveštavamo sve eventualne partnere i podizvođače koji su obrađivali Vaše podatke da takođe izvrše brisanje podataka.

Između ostalog uklanjaju se…

 • ...sajtovi i baze podataka.
 • ...domeni i dns podešavanja.
 • ...email adrese sa povezanim adresama.
 • ...lični podaci iz našeg CRM sistema.
 • ...rezervne kopije navedenog se uklanjaju u skladu sa rasporedom ažuriranja sistema rezervnih kopija.

Ne uklanjaju se:

 • Podaci potrebni za knjigovodstvene potrebe.