Prijavljivanje

Kontaktirajte lice zaduženo za zaštitu podataka

E-mail

privacy@loopia.rs

Adresa

Loopia d.o.o.
Lice zaduženo za zaštitu podataka
Obrenovićeva 46, TPC Kalča C1/72,73
18000 Niš
Srbija