Prijavljivanje

Politika zaštite podataka

Počevši od 25. maja 2018. godine, nova Uredba o regulaciji zaštite podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) stupila je na snagu u Evropskoj Uniji. Novi propisi su zamenili Uredbu o ličnim podacima (Personal Data Act) i građanima EU uvećali mogućnost da odrede kako kompanije i organizacije raspolažu njihovim podacima i kako se lični podaci upotrebljavaju prilikom korišćenja raznih proizvoda i usluga. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji je usaglašen sa ovom Uredbom i stupio je na snagu 22. avgusta 2019. godine. Loopia je uskladila svoje poslovanje i odnos prema ličnim podacima svih svojih korisnika, bez obzira da li su oni iz EU ili ne.

Na sledećim linkovima saznajte više o tome kako Loopia upravlja Vašim ličnim podacima i koja su Vaša prava nakon primene GDPR.