Politika zaštite podataka

Počevši od 25. maja 2018. godine, nova Uredba o regulaciji zaštite podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) stupa na snagu u Evropskoj Uniji. Novi propisi će zameniti Uredbu o ličnim podacima (Personal Data Act) i građanima EU uvećati mogućnost da odrede kako kompanije i organizacije raspolažu njihovim podacima i kako se lični podaci upotrebljavaju prilikom korišćenja raznih proizvoda i usluga. Za sada Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji nije usaglašen sa ovom Uredbom, ali se to očekuje u narednom periodu. Loopia će i bez toga uskladiti svoje poslovanje i odnos prema ličnim podacima svih svojih korisnika, bez obzira da li su oni iz EU ili ne.

Na sledećim linkovima saznajte više o tome kako Loopia upravlja Vašim ličnim podacima i koja su Vaša prava nakon primene GDPR.