Prijavljivanje

Detaljne cene domena

Ispod su prikazani svi domeni koje možemo registrovati i njihove cene. Sve cene su navedene bez PDV-a

Domen Registracija Obnova Reaktivacija Transfer Promena vlasništva
.rs
.rs
2.090,00 RSD
.rs
2.090,00 RSD
.rs
2.090,00 RSD
.rs
0,00 RSD
.rs
700,00 RSD
.com
.com
1.690,00 RSD
.com
1.690,00 RSD
.com
6.533,33 RSD
.com
1.690,00 RSD
.com
700,00 RSD
.me
.me
2.490,00 RSD
.me
2.490,00 RSD
.me
4.216,67 RSD
.me
2.490,00 RSD
.me
700,00 RSD
.store
.store
6.990,00 500 RSD
.store
6.990,00 RSD
.store
17.590,00 RSD
.store
6.990,00 RSD
.store
700,00 RSD
.online
.online
4.990,00 400 RSD
.online
4.990,00 RSD
.online
12.500,00 RSD
.online
4.990,00 RSD
.online
700,00 RSD
.site
.site
3.990,00 400 RSD
.site
3.990,00 RSD
.site
12.500,00 RSD
.site
3.990,00 RSD
.site
700,00 RSD
.tech
.tech
4.590,00 400 RSD
.tech
4.590,00 RSD
.tech
12.500,00 RSD
.tech
4.590,00 RSD
.tech
700,00 RSD
.website
.website
2.990,00 400 RSD
.website
2.990,00 RSD
.website
10.000,00 RSD
.website
2.990,00 RSD
.website
700,00 RSD
.cloud
.cloud
2.990,00 299 RSD
.cloud
2.990,00 RSD
.cloud
8.790,00 RSD
.cloud
2.990,00 RSD
.cloud
700,00 RSD
.se
.se
1.990,00 RSD
.se
1.990,00 RSD
.se
1.990,00 RSD
.se
0,00 RSD
.se
700,00 RSD
.ai 2 3
.ai 2 3
18.190,00 RSD
.ai 2 3
22.190,00 RSD
.ai 2 3
22.190,00 RSD
.ai 2
22.190,00 RSD
.ai 2 3
7.625,00 RSD
.io
.io
6.990,00 RSD
.io
6.990,00 RSD
.io
8.900,00 RSD
.io
14.200,00 RSD
.io
700,00 RSD
.graphics
.graphics
3.690,00 RSD
.graphics
3.690,00 RSD
.graphics
8.900,00 RSD
.graphics
3.690,00 RSD
.graphics
700,00 RSD
.training
.training
4.490,00 RSD
.training
4.490,00 RSD
.training
7.500,00 RSD
.training
4.490,00 RSD
.training
700,00 RSD
.global
.global
9.490,00 RSD
.global
9.490,00 RSD
.global
19.350,00 RSD
.global
9.490,00 RSD
.global
700,00 RSD
.shop
.shop
4.590,00 RSD
.shop
4.590,00 RSD
.shop
23.750,00 RSD
.shop
4.590,00 RSD
.shop
700,00 RSD
.top
.top
1.490,00 RSD
.top
1.490,00 RSD
.top
28.150,00 RSD
.top
1.490,00 RSD
.top
700,00 RSD
.life
.life
4.190,00 RSD
.life
4.190,00 RSD
.life
10.990,00 RSD
.life
4.190,00 RSD
.life
700,00 RSD
.blog
.blog
3.990,00 RSD
.blog
3.990,00 RSD
.blog
8.790,00 RSD
.blog
3.990,00 RSD
.blog
700,00 RSD
.app 4
.app 4
2.590,00 RSD
.app 4
2.590,00 RSD
.app 4
19.350,00 RSD
.app 4
2.590,00 RSD
.app 4
700,00 RSD
.dev 4
.dev 4
2.290,00 RSD
.dev 4
2.290,00 RSD
.dev 4
19.350,00 RSD
.dev 4
2.290,00 RSD
.dev 4
2.290,00 RSD
.xyz
.xyz
1.990,00 RSD
.xyz
1.990,00 RSD
.xyz
6.150,00 RSD
.xyz
1.990,00 RSD
.xyz
700,00 RSD
.one
.one
1.990,00 RSD
.one
1.990,00 RSD
.one
7.000,00 RSD
.one
1.990,00 RSD
.one
700,00 RSD
.love
.love
4.490,00 RSD
.love
4.490,00 RSD
.love
9.200,00 RSD
.love
4.490,00 RSD
.love
700,00 RSD
.co.rs
.co.rs
890,00 RSD
.co.rs
890,00 RSD
.co.rs
890,00 RSD
.co.rs
0,00 RSD
.co.rs
700,00 RSD
.org.rs
.org.rs
890,00 RSD
.org.rs
890,00 RSD
.org.rs
890,00 RSD
.org.rs
0,00 RSD
.org.rs
700,00 RSD
.edu.rs
.edu.rs
890,00 RSD
.edu.rs
890,00 RSD
.edu.rs
890,00 RSD
.edu.rs
0,00 RSD
.edu.rs
700,00 RSD
.in.rs
.in.rs
590,00 RSD
.in.rs
590,00 RSD
.in.rs
590,00 RSD
.in.rs
0,00 RSD
.in.rs
700,00 RSD
.nu
.nu
1.990,00 RSD
.nu
1.990,00 RSD
.nu
2.000,00 RSD
.nu
0,00 RSD
.nu
700,00 RSD
.gratis
.gratis
2.990,00 RSD
.gratis
2.990,00 RSD
.gratis
9.500,00 RSD
.gratis
2.990,00 RSD
.gratis
700,00 RSD
.club
.club
2.190,00 RSD
.club
2.190,00 RSD
.club
10.000,00 RSD
.club
2.190,00 RSD
.club
700,00 RSD
.guru
.guru
4.490,00 RSD
.guru
4.490,00 RSD
.guru
9.500,00 RSD
.guru
4.490,00 RSD
.guru
700,00 RSD
.email
.email
2.990,00 RSD
.email
2.990,00 RSD
.email
9.500,00 RSD
.email
2.990,00 RSD
.email
700,00 RSD
.link
.link
1.490,00 RSD
.link
1.490,00 RSD
.link
9.500,00 RSD
.link
1.490,00 RSD
.link
700,00 RSD
.net
.net
1.990,00 RSD
.net
1.990,00 RSD
.net
6.433,33 RSD
.net
1.990,00 RSD
.net
700,00 RSD
.org
.org
1.990,00 RSD
.org
1.990,00 RSD
.org
6.641,67 RSD
.org
1.990,00 RSD
.org
700,00 RSD
.biz
.biz
2.390,00 RSD
.biz
2.390,00 RSD
.biz
6.750,00 RSD
.biz
2.390,00 RSD
.biz
700,00 RSD
.info
.info
2.490,00 RSD
.info
2.490,00 RSD
.info
6.750,00 RSD
.info
2.490,00 RSD
.info
700,00 RSD
.name
.name
1.390,00 RSD
.name
1.390,00 RSD
.name
4.216,67 RSD
.name
1.390,00 RSD
.name
700,00 RSD
.tv
.tv
4.590,00 RSD
.tv
4.590,00 RSD
.tv
8.750,00 RSD
.tv
4.590,00 RSD
.tv
700,00 RSD
.be
.be
1.190,00 RSD
.be
1.190,00 RSD
.be
1.575,00 RSD
.be
1.190,00 RSD
.be
1.541,67 RSD
.pl
.pl
2.190,00 RSD
.pl
2.190,00 RSD
.pl
2.190,00 RSD
.pl
2.190,00 RSD
.pl
2.190,00 RSD
.at
.at
1.590,00 RSD
.at
1.590,00 RSD
.at
3.366,67 RSD
.at
1.590,00 RSD
.at
1.966,67 RSD
.cc
.cc
2.890,00 RSD
.cc
2.890,00 RSD
.cc
4.425,00 RSD
.cc
2.890,00 RSD
.cc
700,00 RSD
.co.uk 2
.co.uk 2
1.190,00 RSD
.co.uk 2
1.190,00 RSD
.co.uk 2
2.795,00 RSD
.co.uk 2
2.060,00 RSD
.co.uk 2
700,00 RSD
.org.uk 2
.org.uk 2
1.190,00 RSD
.org.uk 2
1.190,00 RSD
.org.uk 2
2.795,00 RSD
.org.uk 2
2.060,00 RSD
.org.uk 2
700,00 RSD
.срб
.срб
790,00 RSD
.срб
790,00 RSD
.срб
790,00 RSD
.срб
0,00 RSD
.срб
700,00 RSD
.пр.срб
.пр.срб
350,00 RSD
.пр.срб
350,00 RSD
.пр.срб
350,00 RSD
.пр.срб
0,00 RSD
.пр.срб
700,00 RSD
.орг.срб
.орг.срб
350,00 RSD
.орг.срб
350,00 RSD
.орг.срб
350,00 RSD
.орг.срб
0,00 RSD
.орг.срб
700,00 RSD
.обр.срб
.обр.срб
350,00 RSD
.обр.срб
350,00 RSD
.обр.срб
350,00 RSD
.обр.срб
0,00 RSD
.обр.срб
700,00 RSD
.од.срб
.од.срб
350,00 RSD
.од.срб
350,00 RSD
.од.срб
350,00 RSD
.од.срб
0,00 RSD
.од.срб
700,00 RSD
  1. Otkazivanje svih domena je besplatno.
  2. Ovi domeni se obnavljaju svake 2 godine.
  3. Domeni dostupni samo u korisničkom panelu
  4. Za .app i .dev domene obavezan je SSL/TLS sertifikat. Saznajte više o SSL/TLS kod Loopie »